Vojtova metoda

Vojtova metoda je terapeutický a diagnostický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Aby léčba byla úspěšná, musí být prováděna v domácím prostředí 4x denně. Proto je nutné, aby se rodiče dítěte sami stali vykonavateli rehabilitační léčby. Dítě akceptuje provádění terapie matkou bez problémů. Podmínkou takto prováděné terapie je vysoká přesnost, kterou musí zajistit fyzioterapeut, zodpovědný za vedení doprovodu pacienta.

Vojtova metoda má význam pro rehabilitaci pacientů v neurologii, ortopedii a chirurgii, praktikujeme na dospělých.