.

.

.

.

.


.

Nestátní zdravotnické zařízení
 v Chrudimi

Mgr. et Mgr. Dana Chvojková
Fyzioterapeut

Nabízíme klientům ucelenou rehabilitační péči - soustředíme se na diagnostiku, léčbu a prevenci všech typů poruch pohybového systému. Péče, kterou poskytujeme, si klade za cíl individuální a také komplexní přístup ke klientovi. Komplexnost naší péče vychází z pojetí těla jako celku. Fungování těla jako celku je závislé na fungování každé jeho části. Tento vztah platí i naopak - určitá část těla nebude plně funkční, pokud nebude tělo fungovat jako celek. Snažíme se naordinovanou terapií a péčí oprostit mysl od reality a uvolnit tělu od bolesti. Při cvičení člověk přesune tok myšlenek na řízení pohybu, vědomě kontroluje práci svalů (tedy plně se soustředí na pohyb těla), ostatní starosti ustoupí do pozadí a tělo může regenerovat.

Na domluvenou schůzku, prosím, vždy přineste všechny zprávy od doktorů související
s Vaším problémem. Tak bude moci být péče o Vás maximálně důsledná.


na téma správné dětské obutí a problematika pánevního dna

Poslechněte si rozhovor
Mgr. et Mgr. Dany Chvojkové ve studiu: