Mgr. et Mgr. Dana Chvojková

Fyzioterapeut

​"Ráda pracuji s lidmi. Jak je každý člověk jedinečný ve svém prožívání a práci se svým tělem, tak i terapie každého klienta je unikátní. Baví mě nacházet, jak jej navést na cestu k uzdravení.
Je zajímavé sledovat, co vše lidé odloží s oblečením a je krásné vidět uvolnění, když si lehnou a zhluboka se nadechnou ..."

Vzdělání:

2013 -  Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut,
              číslo registrace 024- 0155-3352
2012 -  Cena děkana za vynikající studijní výsledky, FTK UP Olomouc
2008 - 2012  - Fyzioterapie, magisterský studijní program, ukončeno s vyznamenáním FTK UP Olomouc
2005 - 2008 - Fyzioterapie, bakalářský studijní program, ukončeno s vyznamenáním, Fakulta
                         tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
2003 - 2005 - Analýza biologických materiálů, magisterský studijní program, Fakulta chemicko
                         technologická, Univerzita Pardubice
1999 - 2003 - Klinická biologie a chemie, bakalářský studijní program, Fakulta chemicko technologická,
                        Univerzita Pardubice

Odborné kurzy:

říjen 2009 - kurz "Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku" - část A (upravená pro                           vysoké školy), RL Corpus, Olomouc
duben 2010 - Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém, Mgr. Suchomel Tomáš, Ústí nad Orlicí
říjen 2010 - Fyzioterapie u poruch dýchání, Mgr. Neumannová Kateřina, Ph.D., UP Olomouc
leden 2011 - Základní principy diagnostiky a terapie v konceptu DNS, Mgr. Veselá Jana, Mgr. Demeková Júlia, Pardubice
březen 2011 - Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,                                     Ph.D., Čelákovice
únor - listopad 2012 - Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky, kurz                                          akreditovaný MZ, REHEX-EDU, v.o.s., Lipová Lázně
květen - listopad 2014 - DNS koncept část A, B, kurz akreditovaný MZ, Prof. PaeDr. Kolář Pavel, PhD., Praha
červen 2014 - Dětská noha - fyzioterapie a podologie, PhDr. Vondrašová Petra, PhD., Pardubice
listopad 2014 - Dynamic Taping, Mgr. Sobotka Daniel, Praha
duben 2015 - DNS koncept část C, kurz akreditovaný MZ, Prof. PaeDr. Kolář Pavel, PhD., Praha
květěn 2015 - Kineziotejpování, Mgr. Bajerová Marika, Olomouc
říjen 2015 - DNS koncept část D, kurz akreditovaný MZ, Prof. PaeDr. Kolář Pavel, PhD., Praha
říjen 2015 - Propriofoot concept, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., Čelákovice
leden 2016 - Fyzioterapie funkce I. Forma-funkce-facilitace, Bc. Clara-Maria Helena Lewitová, Mgr. Jitka Holubcová, CKP                         Dobřichovice
únor 2016 - Vestibulární terapie, PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., Milovice
květen 2016 - Fyzioterapie funkce II. Pohyb a stabilita, Bc. Clara-Maria Helena Lewitová, CKP Dobřichovice
červenec 2016 - Fyzioterapie funkce III. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, Bc. Clara-Maria Helena                                           Lewitová, Mgr. Marta Lebedová, CKP Dobřichovice
září 2016 - Hlas a dech, Jana Lewitová, CKP Roseta, Praha
září 2016 - Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Petr Bitnar, Praha

Další vzdělání:

2001 - kurs shiatsu, dipl. fyzioterapeut Jan Pletánek, Pardubice
2002 - pulsová diagnostika I, Dušan Tomek, Brno
2002 - kurs shin tai, dipl. fyzioterapeut Jan Pletánek, Pardubice
2006 - pulsová diagnostika II, Dušan Tomek, Brno
2007 - nástavbový kurz shin tai, dipl. fyzioterapeut Jan Pletánek, Pardubice
2008 - nástavbový kurz shin tai, dipl. fyzioterapeut Jan Pletánek, Pardubice
2008 - kurs aurikuloterapie, Dušan Tomek, Brno
2015 - workshop-lymfatická masáž I. část, Štěpánka Levinská, Pardubice
atd.

Pracovní zkušenosti:

2008 - 2011- rehabilitace Titan, Pardubice, před nástupem na mateřskou dovolenou na pozici vrchní fyzioterapeut
2009 - Účast na MS žen ve florbale, Švédsko, fyzioterapeut
2011 - Účast na euro florbal tour juniorek ve florbale, fyzioterapeut
2012 - Účast na MS juniorek ve florbale, Slovensko, fyzioterapeut
2009 - součastnost externí spolupráce s extraligovým florbalovým týmem mužů Sokol Pardubice

Přednášky:

prosinec 2014 - přednáška dětská bota, MAMA klub, Chrudim
leden 2015 - přednáška pro 5. ročník studentům fyzioterapie FTK UP na téma Temporomandibulární kloub - poruchy a                             rehabilitace
únor 2015 - pánevní dno, MAMA klub, Chrudim
listopad 2015 - přednáška dětská bota, RC srdíčko, Žďár nad Sázavou
leden 2016 - přednáška pro 5. ročník studentům fyzioterapie FTK UP na téma Temporomandibulární kloub - poruchy a                             rehabilitace
leden 2016 - pánevní dno, RC srdíčko, Žďár nad Sázavou
červen 2016 - workshop pro rehabilitační oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě na téma Temporomandibulární                           kloub - poruchy a rehabilitace
červen 2016 - psychomotorický vývoj dítěte, RC srdíčko, Žďár nad Sázavou
atd.