Poruchy čelistního kloubu

Poradna pro poruchy čelistního koubu

Lupe vám v čelistním kloubu při jídle?      
Přeskakují vám čelistní klouby?      
Máte problém otevřít ústa a pohodlně se najíst?

Nejen tyto, ale i mnohé další problémy související s čelistním kloubem Vám můžeme
pomoci zlepšit či vyřešit.
Touto problematikou jsem se začala zabývat již při tvorbě bakalářské práce "Kinezioterapie a fyzikální terapie u temporomandibulárních poruch" a následně i v diplomové práci "Vliv cílené rehabilitační intervence a laseroterapie u temporomandibulárních poruch."