Fyzioterapie a léčebná rehabilitace

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků fyzioterapie ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.
Před zahájením terapie vždy provádíme kineziologický rozbor, jedině tak se může Váš problém vyřešit, zcela individuálnímu přístupu. Kineziologický rozbor zahrnuje odebrání anamnézy, vyšetření a následné stanovení cíle a postupu terapie.
Při své práci používáme měkké a mobilizační techniky, trakce, principy konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře, prvky z metodiky Ludmily Mojžíšové, dále balanční plochy jako čočka, overball, gymball apod.  Vše máte více popsané mezi našema službama.

Fyzioterapie dospělých

Fyzioterapie dospělých se zaměřuje na širokou oblast zdravotních problémů:

  • funkční poruchy pohybového aparátu včetně akutních bolestivých stavů
  • terapie poúrazových stavů a pooperační fyzioterapie
  • terapie neurologických onemocnění
  • terapie skolióz, vadného držení těla a dalších ortopedických problémů
  • fyzioterapie v gynekologii, terapie inkontinence a funkční sterility
  • fyzioterapie v těhotenství a po porodu

Fyzioterapie dětí

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti psychomotorického vývoje dítěte z pohledu fyzioterapeuta.
U dětí předškolního, školního věku a adolescentů se zaměřujeme na terapii poruch držení těla, zakřivení páteře jako jsou skoliózy, terapii poúrazových stavů a jiných ortopedických či neurologických diagnóz.