Péče o jizvy

Aktivní jizvy mohou způsobovat poruchy pohybového systému. Vznikají obvykle jako následek zhoršeného hojení tkání a mohou ovlivňovat nejen viditelné povrchové vrstvy kůže, ale často zasahují až do hlubších vrstev, kde mohou způsobovat srůsty. Aktivní jizva se projevuje zvýšenou citlivostí a bolestivostí a vykazuje také známky snížené pohyblivosti měkkých tkání (kůže, podkoží a fascie). Čím více jsou k sobě jednotlivé vrstvy "přilepeny", tím více jizva omezuje pohyb.

Fyzioterapeut může v léčbě využít tlakové působení svých prstů či jemné pružení. Tím se omezená pohyblivost do značné míry obnoví.