Poradna pro poruchy čelistního koubu

19.01.2017

Lupe vám v čelistním kloubu při jídle?

Přeskakují vám čelistní klouby?

Máte problém otevřít ústa a pohodlně se najíst?

Nejen tyto, ale i mnohé další problémy související s čelistním kloubem Vám mohu pomoci zlepšit či vyřešit. Touto problematikou jsem se začala zabývat již při tvorbě bakalářské práce "Kinezioterapie a fyzikální terapie u temporomandibulárních poruch" a následně i v diplomové práci "Vliv cílené rehabilitační intervence a laseroterapie u temporomandibulárních poruch."