Mobilizace

Tato léčba je indikována při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře. Nejčastěji jsou mobilizovány klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční blokádou.

Používány jsou především mobilizační techniky, které využívají svalovou facilitaci a inhibici za aktivní účasti pacienta, to znamená, že během mobilizace využíváme funkční pohyb, který odpovídá volnímu, svaly vyvolanému pohybu. Základem mobilizačních technik je dosažení bariéry pohybu (hranice možného rozsahu kloubu do omezeného směru) a čekání na fenomén uvolnění, může se také využít pružení po dosažení bariéry.

Dále je možné provést po dosažení bariéry náraz, tzv. nárazovou manipulaci. Nárazovou manipulaci volíme až po předchozí snaze odstranit blokádu jemnou mobilizací, po které by měl být segment dobře připraven. Působíme minimální silou, fenomén lupnutí po nárazu nevynucujeme, chybou je násilná manipulace proti ochrannému svalovému spazmu a manipulace v bolestivém směru.

Kombinací technik měkkých tkání a šetrné mobilizace je zpravidla dosahováno mnohem lepšího výsledku než při použití nárazových technik. Nárazové techniky nejsou dnes mnohými terapeuty doporučovány a v praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští. Především by nikdy nemělo dojít k poškození pacienta.