Tejpování

Kineziotaping

Kineziotaping je terapeutická metoda využívající pružných lepicích pásek, které mají léčebný vliv na bolestivé stavy pohybového aparátu. Cílem je snížit bolest, podpořit přirozený proces hojení tkání a zároveň poskytnout stálou podporu kloubům a svalům. Toho je úspěšně využíváno v léčbě různých ortopedických, neurologických a nervosvalových onemocněních.

Výsledný efekt terapie vzniká kombinací čtyř hlavních účinků tapu: zvýšení metabolismu tkáně, snížení bolesti, ovlivnění funkce daného svalu a podpora kloubní funkce. Základními vlastnostmi kineziotapu jsou elasticita, prodyšnost a přilnavost. Díky těmto vlastnostem se tape podobá lidské kůži a jeho aplikace neomezuje pohyblivost ve tkáních ležících pod ním.

Dynamictaping

Dynamictaping (DT) je nový přístup tejpování, který využívá speciálně konstruované, vysoce elastické pásky s cílem přispět energií do kinetického řetězce. Hraje nezastupitelnou roli zvláště v tejpování "celého pohybu" - tzv. biomechanického tejpování. Dynamictape je roztažitelný nejen do délky, ale také do šířky. Usnadňuje tak provedení žádaného pohybu při současném ochranném stabilizování kloubu bez omezení rozsahu pohybu.

DT zachovává plný rozsah pohybu a stejně dobře může pomáhat pohybu nebo jej odporovat. Přitom můžeme přímo ovlivnit mechanické chování tkání, např. příliš přetěžované šlachy u tendinopatií. 
 Při aplikaci dynamictapu na ošetřovaný segment ve zkrácené pozici využíváme elasticity (pružnosti) dynamictapu. Pružná vlastnost dynamictapu pomáhá k absorbování energie (pomáhá excentrické kontrakci) a poté k uvolnění energie zpět do systému (pomáhá koncentrické kontrakci). 
Výsledkem této zredukované práce je snížení zatížení svalů a energie vstřebávané šlachami. V podstatě pracuje jako guma - zpomaluje a absorbuje zatížení, a ukládá energii, když je brždění dokončeno, která je posléze využita při zrychlení pohybu.

Co je tejpování?

Tejpování je nemedikamentózní 24 hodinová terapeutická metoda, kterou poprvé uvedl do praxe chiropraktik a kinesiolog Dr. Kenzo Kase v 1973. Podporuje léčbu velkého počtu potíží pohybového systému a snižuje bolestivé vjemy. Široké spektrum využití zahrnuje hlavně svalové uvolnění přetížených svalů (včetně spasticity), podporu kloubní stability, léčbu lymfedému a bolesti. Příkladem může být koncept následné péče lymfedému (vedle manuální lymfodrenáže) po operaci rakoviny prsu. Tejpování je pevně spojen se sportovní medicínou, kde má hlavně preventivní a léčebný význam, aniž by byla omezena pohyblivost sportovce. Aplikace umožňuje zkrátit dobu rehabilitace a urychlit rekonvalescenci.

Tejpování využívá přirozených léčebných procesů těla, které aktivují neurocirkulační systém. Pokud je z jakýchkoliv důvodů sval postižen zánětem nebo je oteklý (hypertonus), prostor mezi kůží a svaly je komprimován a tím utlačuje průtok lymfy. Tento stav působí na nociceptory pod kůží. V postižené části těla je volný rozsah pohybu, Tejpování podporuje svaly (facilitační nebo inhibiční vliv), odstranění přetížení toku lymfy a žilní krve, urychlení toku arteriální krve, aktivuje endogenní analgetický systém a koriguje kloubní potíže.

Cílem této techniky je, aby byl zachován plný rozsah pohybu pro kůži, klouby a svaly a tím umožnit aktivovat léčebné mechanismy těla.

Působení tejpování

Různé aplikační techniky umožňují diferencované účinky působení. Nejčastější terapeutické cíle:

 • Zlepšení svalové funkce
  Podle umístění tejpování dochází cíleně k tonizaci svalu (pro posílení oslabeného svalu) nebo eutonizaci svalu (snížení napětí přetíženého svalu).
 • Podpora kloubní funkce
  Stimulací proprioreceptorů dosahujeme lepšího vnímání pohybu, ligamentózní technikou docílíme zlepšení a udržení pasivní stability kloubů.
 • Snížení bolestivých vjemů
  Aktivací endogenního analgetického systému a drážděním mechanoreceptorů je aktivován tělu vlastní systém tlumící bolest.
 • Aktivace lymfatického systému
  Při nadměrném hromadění lymfy zajišťuje tejpování snížení tlaku v postižené oblasti pro zlepšení lymfatického průtoku v mízních cévách.

Doporučení:
Před aplikací tejpování musí být kůže suchá, odmaštěná a oholená!!!
Po nalepení tejpování se lze sprchovat, koupat se nejméně za 2 hodiny a sportovat po 45 minutách.
Nedoporučuje se po dobu aplikace tejpování saunovat!!!